Bebeğin kromozom yapısını kesin olarak anlayabilmek için koryon villüs örneklemesi adı verilen bebeğin eşinden alınan hücre örneği 11. gebelik haftasından itibaren özellikle 11-14. gebelik haftalarıında uygulanır


p019 1 00 p019 1 01

Koryonik villüs örneklemesi (KVÖ) yapılırken işlemin ultrasonografik görüntüleri. İğnenin ucu hiperekojenik olduğundan iğne ile girilen nokta ve iğnenin izlediği yolu ultrasonda takip etmek mümkündür.


p019 1 02 p019 1 03

Gebeliğin ilk aylarında yapılan koryon villüs örneklemesinin işlem görüntüsü. İnce bir iğne yardımıyla bebeğin plasentasına ulaşılıp oradan çok küçük bir miktarda plasental örnekleme yapılması işlemin kendisidir.


27 koryonik villus ornekleme
koryonik villus ornekleme2