Ense Kalınlığı Ultrasonu

Bu ultrason taraması sık rastlanılan bazı fetal anormalliklerin (mesela down sendromu gibi) o gebelikte olma riskinin hesaplanmasınıda içerir.

Ense kalınlığı testi (ikili test)

Bu test, gebeliğin 11-14.haftaları arasında yapılan ultrasonografik inceleme ile aynı zamanda anneden alınan kan örneğinde yapılan laboratuvar Tarama Testini içerir.

Bu risk hesaplanmasında Londra Fetal Medicine Foundation tarafından geliştirilen bir program kullanılmaktadır. Test sonucunda aileyle testin sonuçları bilgilendirici bir biçimde açıklanmaktadır.


01

Gebeliğin 11-14.haftalar arasında iki boyutlu ultrasonografiile değerlendirilmesi. Fetus bu pozisyondayken ense kalınlığını ölçmek mümkündür. Bu resimdeki tüm fetusların ense kalınlığı normal sınırlardadır.
Transabdominal 2D US evaluation of the fetal nasal bone and nuchal translucency between 11 and 14 weeks of gestations


02

2 boyutlu (solda) ve 3 Boyutlu (sağda) ultrasonografi ile 12. gebelik haftasında artmış ense kalınlığı olan bir fetüs.
Increased nuchal transclucency at 12th weeks of gestation. (a) Sagital section of the fetus by 2D US. (b) Surface rendered image of the fetus by 3D US.


03

3 Boyutlu ultrasonografi ile gebeliğin 13. haftasındakibir fetusun değerlendirilmesi.
Sadecebu görüntülerle bile kolayca bu bebeğin yüz hatlarının normalolduğunu,normalde bulunması gereken 2 eli, 2 kolu ve parmakları olduğunu , karın duvarında bir defekt olmadığını ve fetal hareketlerin ve fetal tonus dediğimiz bebeğin kaslarını hareket ettirebilme yeteneğinin olduğunu söylemek mümkündür.


04

4 boyutlu ultrason ile gebeliğin 13.haftasında anne karnındaki bebeğin yani fetusun göğüs bölümünü, gövdesini ve tüm kol ve bacaklarının hareket ettirdiği kompleks hareketleri.
4D ultrasound sequence of the fetus at 13 weeks of gestation, clearly showing complex movements of the limb, trunk and head .