Erken Gebelik Ultrasonu

Bu ultrason çeşidi gebeliğin 6. haftasından 11. haftasına kadar yapılır ve gebeliğin Gerçek Haftasını ve bebeğin gelişme durumunu gösterir.

Bu haftada yapılan ultrasonografi ile fetus sayısı (gebeliğin tekil mi yoksa çoğul bir gebelik mi olduğu) ve iç gebelik doğrulanması mümkündür.

Gebelik haftasından emin olmayan gebeler (son adet tarihini bilmeyen veya emin olmayan gebeler), Daha önce düşük yapmış veya dış gebelik geçirmiş gebeler içinde özellikle yararlıdır.

01

02

03

Bir gebeliğin daha 4. haftasından başlayıp 16. haftasına gelene kadar büyümesinin değişik gebelik haftalarında 2 boyutlu ve 3 boyutlu ultrasonografi ile değerlendirilmesi. Tüm bu görüntüler aynı gebelikteki değişik günlerden alınmıştır. Mucizevi bir olay olan gebelik bu görüntülerlede anlaşılıyor.
(Longitidunal evaluation of the embryo and the early fetus by 2D and 3D Ultrasound at different gestational ages.)

Transvajinal olarak yapılmış bir erken gebelik ultrasonu.

04

(a) 2 Boyutlu ultrason ile 4 hafta 3 günlük bir gebelik görüntüsü. Desidua ve gestasyonel (gebelik) kese görülmektedir. (b) Gebeliğin 5. haftasında 2 boyutlu ultrason görünümü. gestasyonel(gebelik kesesi) kese görülmektedir(beyaz bir yuvarlak yapı içerisindeki siyah bölge) Yolk kesesi (gebelik kesesi içerisindeki küçük yuvarlak alan) bu erken gebelik haftalarında bebeğe besin sağlayan bir kaynaktır. Fetus bu gebelik haftasında görülemeyecek kadar küçüktür. (c) Gebeliğin 5. hafta 6. günündeki power doppler ultrason görüntüsü. Normal yolk kesesi, gestasyonel kese, trofoblast ve damarlanmanın embro ile beraber görüntülenmesi.
Transvaginal ultrasound of a early normal pregnancy. (a) Four weeks and 3 days pregnancy. The decidua and the gestational sac are showed. Observe the rim. (b) Five weeks of pregnancy. Gestational sac (black area inside the white circled area) is seen. The yolk sac (small white circle at upper right of sac) is a source of nutrients for fetus. Fetus is too small to see early in pregnancy. (c) Five weeks and 6 days of pregnancy. normal yolk sac, gestational sac, trophoblast and vascularization together with visualization of the embryo is seen.


05

Transvajinal 2 boyutlu ultrasonogradi ve renkli doppler ile 7 haftalık bir gebeliğin değerlendirilmesi. Fetal kan dolaşımı,fetusun kol ve bacak yumrularının izlenmesi ve göbek kordonunun fizyolojik fıtıklaşma ile görünümü izlenmektedir.
(Transvaginal 2Dsonogram and Color Doppler imaging of a 7-week pregnancy. The fetal circulation, limb buds, and umbilical cord with physiologic herniation are seen. )


Erken gebelikte transvajinal 3 boyutlu ultrason görüntüsü.

06

(a) 6. gebelik haftasında bir gebelik. Ufak fetusa ait çok ufak bir görüntü mevcuttur. (b)7 hafta 4 günlük ve gebelik. (c) 8 hafta 2 günlük gebelik. Fetal kol ve bacak yumrularının oluştuğuna dikkat edelim. (d)9 haftalık bir gebelik. Bu kadar erken haftada bile fetal yüz hatları ve ektremiteler izlenebilmektedir.
(Transvaginal 3D sonogram of early pregnancy. (a) Six weeks of gestation with a small fetal pole visible, (b) Seven weeks and four days (b) and 8 weeks and 2 days (c) of pregnancy, note the visible limb buds. (d)Nine weeks of pregnancy with visible facial features and extremities. )


07

08

09