Bu ultrason uygulaması gebeliğin 28-32.haftaları arasında en sık yapılır. Bebeğin büyümesini ve hareketlerini, suyunun yeterli olup olmadığını, plasentanın görevini yeterince yapıp yapmadığını, bebeğin ve plasentanın kan akımlarının yeterli olup olmadığını gösterir. Ayrıca 3. trimesterda teşhis konulabilen bazı anormallikler bu ultrasonografi ile tanınabilir. Özellikle daha önce gebeliğinde sorun yaşamış olan gebelerde; preeklampsi, diabet, ölü doğum, fetal gelişme geriliği gibi bu haftada yapılan ultrasonografi önemlidir.


p015 1 00p015 1 01

Umbilikal kordonun (göbekkordonu) renkli doppler ultrason ile görüntülenmesi. Umbilikal arterde 2 arter ve 1 ven bulunmaktadır. Solda 2 umbilikal arterin mesane etrafındaki traseleri izlenmektedir.


p015 1 02

Color doppler examination of a normal fetus showing bilateral blood supply of the kidneys in the third trimester;coronal plane (on the left), Two umbilical arteries are running around the fetal bladder.


p015 1 03 p015 1 04 p015 1 05

Fetal kalbin renkli doppler ile görüntülenerek VSD (ventriküler septal defekt) (kalpte delik) olmadığının gösterilmesi.